Polska
Vitamarket
HGH Kompleks 126 Tabletek

HGH Kompleks 126 Tabletek

  • Pozycja Numer :   UA 001
  • Cena :   €70.00 49.90  
Ilosc :
 
 

HGH kompleks 126 tabletek

Nauka leków homeopatycznych (homeopatia) istnieje dlužej niž nasza obecna forma medycyny znane jako "zachodniej medycyny". Homeopatia jest powszechnie praktykowane w Australii, Meksyku, Europy, Indii i Ameryki Poludniowej. Z powodów politycznych, homeopatia nie jest tak powszechnie praktykowane w Stanach Zjednoczonych od leków homeopatycznych nie može byç opatentowane. Jednak homeopatia popularnošç szybko rošnie tutaj ze wzglédu na bezpieczeñstwo i skutecznošç leków i ze wzglédu na rosnáce koszty opieki zdrowotnej.

Human Growth Complex przez UltraLab stal sié jednym z najbardziej popularnych formul GH dla aktywnego stylu žycia. HGC Formula zawiera homeopatyczny hormon wzrostu, jak równiež inne potéžne skladniki wspomagajá sié wysilki wygládaç lepiej, czuç sié lepiej i promowania zdrowia i dobrego samopoczucia.

Produkt posiada wbudowane ogromne nastépujácych konkurencji sportowców i tych, do sprawnošci fizycznej. Waga trenujácych sportowców i innych osób uczestniczácych w treningu oporowym znalazlem HGC byç doskonalym dodatkiem do ich schematy szkoleñ w celu udzielenia im pomocy, a nawet przewyžszyç osiágniécia swoich celów *.

Ultra Lab Nutrition, specjalizujácy sié w najpotéžniejszych suplementów žywieniowych prawnych sportowych na rynku, prezentuje swoje najnowsze anaboliczne ... ComplexTM wzrostu czlowieka ... silny zwiázek specjalnie sformulowany, aby przyspieszyç wzrost miéšni i odzysku poprzez homeopatyczne šrodki. Ten produkt jest produkowany na podstawie rygorystycznych wytycznych homeopatyczne Farmakopei Stanów Zjednoczonych (HPUS)

Leków homeopatycznych w Human Growth Complex dziala w synergii, aby przyspieszyç wzrost miéšni i odzyskanie bez skutków ubocznych, zwykle przypisywanego nielegalnych anabolików. regeneracjé miéšni szybciej oznacza szybsze, latwiejsze wzrostu miéšni. Dla osób, które majá trudnošci z przybraniem na wadze, Human Growth Complex pobudza apetyt i wspomaga wchlanianie substancji odžywczych w organizmie. Na szczególná uwagé do sportowców dyscyplin silowych jest fakt, že Human Growth Complex znacznie wzmacnia tkanké láczná, w tym wiézadel i šciégien. Stronger tkanki lácznej prowadzi do natychmiastowego zwiéksza wytrzymalošç. Inne korzyšci plynáce z Human Growth Complex to zmniejszenie bólu i stanów zapalnych miéšni i stawów, zwiékszenie energii i wytrzymalošci oraz wiékszá koncentracjé i skupienie.

gwiazda
Awesome Stuff
By Ivan

I've been taking this product for one month. Very satisfied and plan to reorder.

gwiazda
Happy
By Phil

I am happy with this purchase and the service provided by the seller.

gwiazda
Five Stars
By Jack

Good Stuff

gwiazda
Totally Loved It
By Laura

I love this product...it meets all of my expectations

gwiazda
Boost In Stamina
By Jacob

Works great! I've noticed a substantial increase in stamina when I work out; and I keep a constant energy level throughout the day

Napisz recenzje

skladników Hgh:
W jednej tabletce:

Hormonu wzrostu (hormonu wzrostu) 12X

Insulinopodobnego czynnika wzrostu-1 (IGF-1) 12x

Alfalfa 3X

Arnica Montana 15X

Arsenicum album 15X

Baptisia tinctoria 15X

Bryonia 15X

Cinchona officinalis 15X

Gelsemium sempervirens 15X

Lacticum acidum 15X

Lycopodium clavatum 15X

Fosfor 15X

Rhus toxicodendron 15X

Ruta graveolens 10X

Nieaktywne Skladniki: dekstroza, stearynian magnezu oraz krzemionki.

HGH Complex Sugerowane Užycie: žuç 1 tabletka ludzkiego wzrostu zložone trzy razy dziennie. Unikaj žywnošci i gorácych plynów w ciágu 15 minut korzystania z produktu. Požádane razy do podjécia produkt bédzie rano po przebudzeniu i zaraz po wysilku fizycznym na pusty žoládek.

Podobne Produkty
€89.90  €49.90
 
€99.00  €24.90
 
€99.90  €49.90
5 stars
€89.90  €39.90
 
€89.90  €39.90