Polska
Vitamarket
Melatonina 10mg - 120 Tabletek

Melatonina 10mg - 120 Tabletek

  • Pozycja Numer :   PP 1364
  • Cena :   €59.00 35.90  
Ilosc :
 
 


Melatonina promowanie naturalnych snu i wiécej korzyšci Melatonina:

* Melatonina jest silnym przeciwutleniaczem
* Melatonina promowanie naturalnych snu
* Melatonina poprawiç ogólny nastrój
* Melatonina zresetowaç zegar biologiczny z jet lag
* Obsluga Melatonina zdrowe funkcjonowanie ukladu odpornošciowego
* Melatonina utrzymaç poprawne dzialanie szyszynki


Melatonina može byç najbardziej skuteczne jako pomoc snu. Róžne badania osób doroslych mlodych iw podeszlym wieku wskazujá, že w niektórych melatoniny osób skraca czas potrzebny na zašniécie i poprawia jakošç snu poprzez zmniejszenie ile razy obudziç w nocy. Može to byç przydatne, gdy bólu lub stresu powoduje zaburzenia snu. Melatonina može równiež przyczyniç sié do przywrócenia normalnego rytmu snu u ludzi, którzy pracujá na nocnej zmianie lub osób cierpiácych na jet lag w wyniku przekraczania stref czasowych. Co wiécej, to dziala bez wytwarzania skutków uzaležnienia od leków konwencjonalnych snu.

Korzyšci z Sublinguals:

Podjézykowej postaci jest wchlaniana bezpošrednio do krwiobiegu, za pošrednictwem naczyñ krwionošnych pod jézykiem i na policzkach, z pominiéciem wátroby i pozwalajácy na szybkie wejšcie do systemu.

Melatonina jest hormonem wydzielanym przez szyszynké, že pomoc rozporzádzenia biorytmu. Biorytm jest zaklócany przez stres, przekraczanie stref czasowych i zmiana zmiany w pracy. produkcji melatoniny równiež maleje wraz z wiekiem. Witamina B6 pomocy metabolizm melatoniny.

"Melatonina jest w pelni naturalny przed snem. Jest wydzielany przez szyszynké, strukturé wielkošci ziarenka grochu, w centrum mózgu, jak nasze oczy zarejestrowaç upadku ciemnošci". W nocy melatonina produkowana jest, aby nasze ciala regulujá nasz cykl sen-czuwanie. Kwota melatoniny produkowanych przez nasze ciala wydaje sié zmniejszaç w miaré starzenia sié. Naukowcy wierzá, že to može byç, dlaczego mlodzi ludzie majá problem mniej snu niž osoby starsze

Melatonina jest naturalnym czásteczki przez szyszynké, która znajduje sié w tylnej czéšci mózgu. Produkujemy to naturalna substancja obficie podczas naszych wczesnych latach, ale staly spadek poziomu z wiekiem. Zainteresowanie Melatonina jest oparta na latach solidnych badañ, które obsluguje jego wažná rolé w organizmie. Badania pokazujá, že zwalcza bezsennošç melatoniny poprzez regulowanie rytmu dobowego (Cykl snu i czuwania). Dodatkowo, Melatonina zostalo zasugerowane na bezsennošç, lagodzi može jet lag, užywany w leczeniu przerostu prostaty, walczácy z nowotworów, slaby system immunologiczny, wysoki poziom cholesterolu, anti-aging, choroby ukladu kráženia, pozytywny wplyw na nasze hormonalne, i ukladu nerwowego, która rozciága sié dlugošç žycia tych.

Dodajác do montažu dowody, že melatonina jest rzeczywišcie wažne dla ludzkiego žycia, hormonu, równiež okazaly sié skuteczne w wywolywaniu zdrowy sen. Badania wykazaly, že melatonina zwiéksza szybkošç zasypiania i zwiéksza jakošç snu. Melatonina ma równiež wplyw na nastrój

gwiazda
Good Product
By Ivy

Woke up refreshed & energetic after taking this.

gwiazda
No Sleepless Nights
By Olivia

No more mind racing sleepless nights.

gwiazda
Perfect For A Good Night
By Nadja

Always good sleep and relaxed wake up

Napisz recenzje

Supplement Facts:

Porcja 1 tabletka
Porcji w opakowaniu: 120
Melatonina 10 mg

Bez sztucznych kolor, smak lub slodzik, bez konserwantów, skrobi, mleka, nr laktozy, soi, glutenu, pszenicy, nr droždžy, žadna ryba, sodu Free.

Zalecane dawkowanie: Dla doroslych, przyjmowaç jedná (1) tabletka tylko przed snem.

Podobne Produkty
€79.00  €49.90
5 stars
€29.50  €19.90
5 stars
€89.90  €24.90
5 stars
€50.00  €29.90
5 stars
€89.90  €35.90
5 stars
€59.00  €35.50
5 stars
€39.00  €29.90
 
€89.90  €39.90
5 stars
€89.00  €49.90
 
€59.00  €29.90
 
€89.90  €29.90
5 stars