Polska
Vitamarket
Stamina RX Viagra Alternative 40 Tabletek

Stamina RX Viagra Alternative 40 Tabletek

  • Pozycja Numer :   HT 0024
  • Cena :   €75.00 45.90  
Ilosc :
 
 

Hi-Tech Pharmaceuticals Stamina-RX Alternatywne Viagra - 550 mg - 40 tabletek

Rewolucyjny seksualne pobudzajácy dla méžczyzn zaprojektowane tak, aby zwiékszyç wytrzymalošç seksualná i pobudzenia. Tylko najwyžszej klasy odžywki i ekstrakty dostépne na calym šwiecie sá wykorzystywane przez Stamina-Rx ™. W wymagajácych najwyžszej jakošci surowców, Hi-Tech jest w stanie zapewniç, že konsument dostaje tylko najlepszych dostépnych produktów.

Przelomowa formula w Stamina-Rx ™ mogá pracowaç dla Ciebie, gdy wszystko inne zawiodlo. Rzadkich i egzotycznych skladników, które sá wykorzystywane w formulowaniu niesamowite Stamina-Rx ™ sprawia, že to oczywiste, dlaczego jest tak popularne wšród méžczyzn:

* Kumaryny odizolowane od Cnidium Monnier udowodniono w badaniu klinicznym równiež zauwažyç, aby pomóc miéšnie corpeous jamistych do wypoczynku, co powoduje zwiékszony naplyw krwi do narzádów plciowych. Im wiékszy przeplyw krwi jédrniejsza, bardziej sztywne i trwale erekcjé.

* Rzadkie i egzotyczne naturalny zwiázek Xanthoparmelia Scabrosa raz pierwszy zostal wprowadzony na rynek w Stamina-Rx Formula ™. Uwaža sié, že ten mech, który byl užywany jako seksualne Revitalizer w Azji przez setki lat dziala w celu umožliwienia erekcje dlužej. Przekonanie, že w jakiš sposób jest w stanie zneutralizowaç lub hamujá enzym montaž zabijania w organizmie znany jako PDE 5.

* Jest dobrze udokumentowane w czasopismach medycznych, že johimbina - aktywny skladnik Johimbina - zwiéksza przeplyw krwi bezpošrednio do prácia w wyniku czego znacznie zwiéksza libido. Stamina-Rx ™ zawiera najwyžszej jakošci dostépne w johimbina šwiecie. Musisz zdawaç sobie sprawé z gorszych gatunków innych yohimbe seksualnych méžczyzn listé produktów funkcjonowaç jako jeden ze skladników. Wiele znanych produktów užywajá gorszych yohimbe, który nie ma johimbiny .... co czyni je calkowicie bezužyteczne.

* Non-niezbédny aminokwas L-arginina ma imponujácy dorobek nauki za to co sugeruje, že jest ona skuteczna dla poprawy seksualnego reagowania i wykonawstwo. Kiedy L-arginina jest przyjmowany doustnie, zostalo udowodnione, do stymulowania produkcji tlenku azotu. Tlenek azotu to, co jest niezbédne do uzyskania i utrzymania erekcji.

* Pierwsza czéšç každego procesu erekcji rozpoczyna sié w mózgu. Jak sié stymulowaç mózg wysyla sygnaly do ciala, že coš dobrego ma sié wydarzyç. To tam GABA (kwas gamma amino kwasu maslowego) odgrywa wažná rolé. Wykazano wzrost poziomu dopaminy, a tym samym powodujác uczucia euforii w organizmie, przyczyniajác sié do intensyfikacji doznañ, które sá možliwe podczas orgazmu. To sprawia, Stamina-Rx ™ bardzo popularne wšród mlodych méžczyzn w zwiázku z tym korzyšci, jakie przypisuje sié GABA w formule.

* Horny Goat Weed to rošlina znana od setek lat dla pobudzenia libido legendarnego reputacji. Stalo sié popularne w Stanach Zjednoczonych w ciágu ostatnich piéciu lat na zwiékszenie popédu seksualnego i seksualnej energii. Korzystanie z ekskluzywnej 20:1 ekstrakt w formule, Stamina-Rx ™ ma Horny Goat Weed do poziomu nigdy wczešniej nie osiágniétej lub duplikatów - 5 razy silniejszy od najbližszej konkurencji! Badania realizowane na dramatyczny wzrost korzystania méžczyžni došwiadczajá podczas leczenia do tak wysokiego poziomu ekstraktu i može to uwzglédniaç, dlaczego tak wielu méžczyzn jest donoszá, že došwiadczyli tego niezwykle potéžnym wzrostem ich popéd plciowy przy podejmowaniu Stamina-Rx ™.

zupelnienie Fakty
Stamina-Rx dla méžczyzn 550mg 40 tabletek
Porcja: 2 tabletki
Proprietary Blend 550mg

Epimedium ekstrakt (lišcie), Yohimbe ekstrakcji (kora), (8 mg johimbiny alkaloidy), Cnidium ekstraktu (owoców), Xanthoparmelia Scabrosa ekstraktu (porosty), Gamma Amino kwas maslowy, L-argininy.


** Nieprowadzeniu RDA ustalono

Pozostale skladniki: celuloza mikrokrystaliczna, dekstroza, skrobia, kwas stearynowy, hydroksy proplmethycellulose, stearynian magnezu, krzemionka, tlenek tytanu, krzemionka, tlenek tytanu, triacetyna, FD and C niebieski # 1 jezioro alluminum.

Uwaga: Ten produkt zawiera Yohimbe. Nie užywaj tego produktu ježeli istnieje ryzyko lub jest leczony na wysokie cišnienie krwi, nerek, choroby tarczycy lub psychiczne, niepokój, depresja, zaburzenia zajécia lub udaru mózgu. Skonsultuj sié z lekarzem przed užyciem w przypadku przyjmowania inhibitorów MAO lub jakikolwiek inny lek na recepté. Nie stosowaç u dzieci ponižej 18 roku žycia. TRZYMAç Z DALA OD DZIECI.

Dawkowanie: 1 do 2 tabletek przed aktywnošciá seksualná. Nie naležy przekraczaç 2 dziennie.

Podobne Produkty
€89.00  €49.90
 
€39.00  €24.90
 
€99.00  €49.90
4 stars
€59.00  €39.90
 
€49.00  €22.90
 
€79.90  €49.90
5 stars