Polska
Vitamarket
German Organic 150 mg - 50 kapsutek

German Organic 150 mg - 50 kapsutek

  • Pozycja Numer :   AR 1290
  • Cena :   €99.00 69.50  
Ilosc :
 
 

German Organic 150 mg - 50 kapsulek

Potencjalnie, do wykorzystywania przez organizm germanu jako komórkowej oksygenatora .* Jest to ten sam Organic German wyjátkiem w postaci tabletek. Ge-132 Pure Organic German jest unikalny zwiázek organogermanium, póltoratlenek germanu bis-karboksyetylo, czasem nazywana po prostu póltoratlenek germanu. Posiada unikalne cechy molekularne, które sprawiajá, že praktycznie niereaktywne w organizmie, a jej niewielki rozmiar czásteczek i unikalná strukturé, pozwala jej byç latwo usuwane w moczu w postaci nienaruszonej czásteczki. Allergy Research Group wprowadzila czystej ekologicznej germanu do Stanów Zjednoczonych w 1986 roku. Zdajemy sobie sprawé, jak wažne jest czyste i testowane Ge-132. W celu zapewnienia jakošci i czystošci naszych produktów germanu, starannie analizujemy každej partii. Procedury testowania obejmujá identyfikacjé metodá spektroskopii w podczerwieni, czystošci przez miareczkowanie kwasu grupy, brak nieorganicznych zanieczyszczeñ germanu kolorem badanie graniczne, a test rozpuszczalnošci .* alergików.

Organiczny German wiázalo sié z raka, AIDS, oslabiony uklad immunologiczny, brak tlenu we krwi i komórki - poláczone. A jednak malo kto w Niemczech wie, germanu, niektóre osoby mogá wie jeszcze, že istnieje element, lub stwierdzi, germanu jako pólprzewodnikowych stosowanych w mikroelektronice. Ale prawie nikt nie wie o tym, že organiczne germanu byl užywany przez ponad 30 lat w leczeniu róžnych chorób mogá byç - z wyników badañ, že usiášç. leczyç raka i AIDS klinik w Stanach Zjednoczonych, pacjentów z organicznym germanu sá rzeczywistošciá.

W Japonii nie bylo intensywnych badañ w zakresie germanu, ale równiež w Niemczech robi badania na element, który zawdziécza swojá nazwé niemiecki badacz Clemens Winkler. Wiedza na temat korzystnych efektów ekologicznych germanu przesiedzielišmy. Czy dlatego, že duže firmy farmaceutyczne nie sá zainteresowane tani oznacza, že znacznie wzmacnia system odpornošciowy? "Co to jest organiczne germanu, w jaki sposób organiczny germanu, organiczne germanu, gdzie mogé dostaç? Germanu z domu Sanum / Sanumgermanium z Niemiec i jest užywany tylko na eksport. GE 132 (Ge 32), organiczny germanu w USA jest o wiele bardziej skoncentrowane, ale jest on dostépny tylko w USA.

Organiczny German i ukladu odpornošciowego w wielu intensywnych badañ molekularnych immunologia wykazaly, že organiczny German wzmacnia system odpornošciowy ludzi i zwierzát. Uwaža sié, že dzialanie przeciwnowotworowe organicznych germanu do zmiany róžnych elementów ukladu odpornošciowego mogá zostaç zmniejszone, na przyklad Interferon pobudza organizm wlasnej produkcji. Ponižej znajduje sié lista znanych efektów ekologicznych germanu ma na uklad odpornošciowy. Indukcji produkcji interferonu w patencie USA nr 4473581, zatytulowany: "indukcji Organogermanium produkcji interferonu", z 1984 r., uodporniajácego wlašciwošci Ge-132 szczególowo opisane, zwlaszcza w zakresie tworzenia interferonu. To pokazuje, že stymuluje Ge-132 u myszy i ludzi, produkcji interferonu. Poprzez analizé chemiczná ustalono, že te dzialania interferonu gamma (typ II). 25 godzin mial po podawaç z myszy zakažonych wirusem Ge-132, bylo - wedlug typu wirusa i dawkowania Ge-132 - znaleziono tlumienia replikacji wirusa. Ge-132 u myszy i stymulacji komórek ludzkich do aktywacji makrofagów. Indukowane przez interferon organiczne produkowane germanu w poláczeniu z aktywowane makrofagi, efekt przeciwnowotworowy.

gwiazda
Great Product
By Richard

Great product, great price, great satisfaction!

Napisz recenzje

Každa tabletka zawiera: póltoratlenek germanu Bis-karboksyetylo 150 mg

Inne skladniki: hydroksypropylometyloceluloza, celuloza, l-leucyna.

Sposób užycia: Jako suplement diety, 1 lub 2 tabletki jeden do czterech razy dziennie lub wedlug zaleceñ lekarza opieki zdrowotnej. Nie zaleca sié przyjáç wieczorem

Podobne Produkty
€99.50  €69.50
5 stars
€299.00  €189.50
5 stars
€99.00  €69.50
5 stars
€99.00  €35.90
5 stars