Polska
Vitamarket
Collagen 1&3 - Kolagen 1000 mg - 120 Tabletek
Doctor FormulatedGMPMade in USA

Collagen 1&3 - Kolagen 1000 mg - 120 Tabletek

  • Pozycja Numer :   VM 6347
  • Cena :   €79.90 39.90  
Ilosc :
 
 


• Poprawia wlosy i paznokcie pécherzyków
• przeciwzapalne, Pain Relief, wspólne Zdrowia
• Redukuje oznaki starzenia przez utrzymanie elastycznošci skóry
• Wiéksza mobilnošç w warunkach takich jak zapalenie stawów i bóle stawów
• Zachowuje, buduje i uzupelnia beztluszczowej masy miéšniowej

VitaMass® Collagen Types 1 i 3 zawiera czyste białko kolagenowe, które przyczynia się do wzrostu i utrzymania zdrowych tkanek. Jako suplement ten produkt dostarcza organizmowi surowca potrzebnego do wspierania siły i integralności podstawowych struktur. Proszki typu kolagenu 1 i 3 są hydrolizowane enzymatycznie do peptydów składowych o małym rozmiarze molekularnym dla optymalnej absorpcji i wykorzystania przez organizm.Kolagen to rodzaj bialka. Wlóknisty charakter, láczy i wspiera innych tkanek ciala, takich jak skóra, košci, šciégien, miéšni i tkanki chrzéstnej. Wspiera on takže narzádów wewnétrznych i jest obecne nawet w zéby. Istnieje ponad 25 rodzajów kolagenu, które naturalnie wystépujá w organizmie.

Kolagen jest jednym z najbardziej obfite bialka obecne w organizmach ssaków, w tym ludzi. W rzeczywistošci stanowi ona okolo 25 procent calkowitej ilošci bialka w organizmie. Niektórzy ludzie odnoszá sié do kolagenu, kleju, który trzyma cialo razem. Bez niej cialo, calkiem doslownie, sié rozpadnie.

Posiadajác wielká wytrzymalošç na rozciáganie, funkcje kolagenu w sposób, który bardzo róžni sié od wielu innych rodzajów bialek. Na przyklad, možna je znaležç zarówno wewnátrz i na zewnátrz komórek. Wlókna kolagenowe sá wažne w przyczynianiu sié do zewnétrznej struktury komórek. Jednak sá one obecne od wewnátrz niektórych komórek.

Kolagen to bialko strukturalne wlókien, które tworzá biale wlókna (wlókna kolagenowe) skóry, šciégien, košci, chrzástki, oraz wszystkie inne tkanki lácznej. Wystépuje takže rozproszone w želu z ciala i zapewnia usztywnienie, takich jak ciala szklistego oka. Innymi slowy, kolagen jest naturalne bialko, które komponuje wiékszošç ciala wsparcie strukturalne i jest podstawowym substancji tkanki lácznej. Jest to wlókniste tkanki lácznej, która utrzymuje nasze cialo razem.

Kolagen wystépuje we wszystkich organizmów wielokomórkowych.

Kolagen daje róžnych narzádach i tkankach ich sily i elastycznošci. Dwadziešcia piéç procent suchej masy bialka ludzkiego organizmu jest kolagen.

Siedemdziesiát piéç procent naszej skóry jest jej, a lácznie - okolo trzydziestu procent naszego calego organizmu jest kolagen. Kolagen jest czéšciá naturalnego makijažu šciégna, wiézadla, stawy, miéšnie, wlosy, skóré i narzády wažne.

Aby zwyrodnienie stawów byç skutecznie leczone, chrzástki i mazi stawowej w stawie muszá byç chronione przed dalszym zniszczeniem. Kolagen chroni i przywraca chrzástki stawowej poprzez wspieranie lub zwiékszenie syntezy mazi stawowej, co jest wymagane do smarowania stawów. Jest równiež inhibitorem wolnych rodników, enzymów i auto immunologiczne procesy degradacji chrzástki stawowej i usuwania zatorów w naczyniach krwionošnych prowadzáce do stawu. Bialka kolagenu, pomaga organizmowi na regeneracjé naturalnie w celu regeneracji chrzástki i prawidlowemu funkcjonowaniu stawów. starzenia sié i trauma zaklócajá zdolnošç organizmu do wykorzystania wlasnych chondroprotective czynników, które doprowadzily do epidemii zapalenia stawów na calym šwiecie.

Age Defence - Fast Acting - Oral Spray - 2 fl oz (60ml)

Dorośli przyjmują jedną (1) tabletkę dwa razy na dobę na pusty żołądek.

Podobne Produkty