Polska
Vitamarket
DHEA Natrol 25 mg 300 Tabletek

DHEA Natrol 25 mg 300 Tabletek

  • Pozycja Numer :   NAT 16107
  • Cena :   €69.00 45.90  
Ilosc :
 
 

DHEA NATROL 25 mg 300 tabletek

W badaniach naukowych jest równiež dokument, który uzupelnia DHEA može poprawiç stan psychiczny, utrzymanie masy miéšniowej, poprawé wyników sportowych, posiada udokumentowane pozytywne skutki choroby Alzheimera i choroba Parkinsona, zwiéksza libido, poprawia metabolizm glukozy i utilizaciónde, reducide tluszczu, zwiéksza energié, ataki na efekty stresu i produkcji kortyzolu, zwiéksza odpowiedž immunologiczná organizmu na choroby, ma udokumentowany pozytywny wplyw na zmniejszenie wzrostu guza / raka i ma wiele pozytywnych efektów w zakresie chorób serca.

Inná wažná korzyšciá DHEA jest jej zdolnošç do ciala spaliç kalorie na energié, a nie przechowywane w tluszczu w organizmie. DHEA blokuje enzym zwany G6PD (glukozo-6-fosforan dehydrogenazy), które jest konieczne nie tylko do produkcji tkanki tluszczowej, ale równiež sprzyja wzrostowi komórek nowotworowych.

Zalety:

* Anti-dlugowiecznošci
* Zwiékszenie energii i wigoru
* Zwiéksza libido oraz poprawia
* Zdrowia ukladu kráženia, poprawia funkcjé naczyñ krwionošnych
* Poprawia wražliwošç na insuliné
* Wzmacnia system odpornošciowy
* Zdrowia košci, pomaga przywróciç utraty masy kostnej
* Wsparcie dla kobiet z toczniem
Pomoc przysadké do wydzielania róžnych przysadki
Poprawia funkcji umyslowych u pacjentów z zaawansowanym stadium zakaženia HIV

Nowe badania naukowe dowodzá, že: DHEA mogá byç skuteczne w leczeniu depresji, który wystépuje w šrodku žycia (osoby powyžej 40 lat)

Wedlug wyników z grupá kontrolná otrzymujácá placebo badaniu z randomizacjá, opublikowane w lutym 2005 roku z Archives of General Psychiatry, dehydroepiandrosteron (DHEA) okazal sié skuteczny w mniejszych i wiékszych depresji u osób doroslych (w wieku 40 lat). Badania przeprowadzone w Narodowych Instytutów Zdrowia Psychicznego, že suplementacja DHEA ogranicza depresji polowa méžczyzn i kobiet biorác go za szešç tygodni pracy. (Barclay, L. MD, Epidemiologia Med News, 2005.

Teraz nie ma nowych dowodów. Enero.24, 2006, zgodnie z wynikami raportu z randomizowanego badania w styczniu American Journal of Psychiatry, Dehidroepiandrosteronae (DHEA) jest skuteczná terapiá w leczeniu depresji u pacjentów z HIV / AIDS,

DHEA jest slabym aktywów androgenów nadnerczy, który služy jako prekursor testosteronu i estradiolu do, sá hormony, które mogá mieç pozytywny wplyw na nastrój po podaniu externamanete. Ponadto, obecne badanie autorzy raportu, že DHEA zwiéksza ilošç dostépnej insuliny czynnika wzrostu, co z kolei može zwiékszyç poziom hormonu wzrostu. Niedobór hormonu wzrostu jest równiež zwiázana z przygnébienia. Wreszcie, DHEA može modulowaç cytokin zapalnych, takich jak czynnik martwicy nowotworu, co može byç zwiázane ze stanami depresyjnymi.

Spadki w poziom DHEA može mieç równiež znaczenie w rozwoju AIDS u osób zakažonych HIV. W obecnym badaniu, naukowcy porównali DHEA z placebo w leczeniu lagodnej depresji wšród wielu pacjentów z HIV. Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego wsparcie tych badañ.

Skladniki aktywne: DHEA (dehydroepiandrosteron)

Niektórzy badacze uwažajá, že biorác antyoksydanty DHEA daje lepsze wyniki. DHEA krážy w organizmie, glównie w postaci rozpuszczalnej w wodzie: siarczan DHEA (DHEA-S), które možna zmierzyç w prosty sposób šliny.

Oprócz swojej roli jako prekursora hormonów plciowych, DHEA jest przeciwieñstwem zwiázku z produkcji kortykosteroidów, które sá produkowane przez nadnercza, w odpowiedzi na stres.

Jednak stres jest czynnikiem kluczowym w spadku DHEA poczátku apartir 30 lat, a towarzyszy zwiékszona podatnošç na choroby, co idzie w parze z przyspieszeniem starzenia.

Uzupelnienie Fakty
Porcja: 1 tabletka
Porcji w opakowaniu: 300,00
Porcji
Wapñ (jako wéglan wapnia) 50 mg
DHEA (dehydroepiandrosteron) 25 mg

Inne skladniki: celuloza, krzemionka, akacja, stearynian magnezu, kwas stearynowy, guma celulozy, maltodekstryny.

Darmowy (NO)
Droždžy, pszenicy, kukurydzy, mleka, jaj, soi, glutenu, sztucznych barwników, aromatów, cukru, skrobi i opiekunów.

Zalecane dawkowanie: Przyjmowaç 1 lub 2 tabletki, raz dziennie, z posilkiem.

Podobne Produkty
€79.90  €39.90
 
€99.00  €24.90
 
€79.00  €49.90
5 stars
€79.00  €35.90
5 stars
€89.90  €49.90
 
€70.00  €35.50
5 stars
€79.90  €49.90
5 stars
€89.90  €39.90
 
€79.00  €49.90
5 stars
€39.00  €29.90
 
€59.00  €39.50
5 stars
€70.00  €49.90
5 stars
€79.00  €34.90
4 stars
€79.00  €49.90
5 stars
€79.00  €45.90
5 stars