Polska
Vitamarket
L-Arginina 1000 mg 100 tabletek

L-Arginina 1000 mg 100 tabletek

  • Pozycja Numer :   PP 7888
  • Cena :   €34.50 39.90  
Ilosc :
 
 

Korzyšci zdrowotne wynikajáce z L-argininy

• Pomaga promowaç optymalne gojenie sié ran
• ulatwia przyrost masy miéšniowej przy jednoczesnym ograniczeniu tluszczu zapasowego
• Pomaga utrzymaç zdrowy poziom cholesterolu
• Promotor zdrowia ukladu kráženia
• Zwiéksza odpornošç
• Zwiékszenie masy miéšniowej, przy jednoczesnej redukcji tkanki tluszczowej
• Pomoc nerki usunáç odpady z organizmu
• Stymuluje wydzielanie hormonu wzrostu

L-Arginina jest jednym z 20 aminokwasów, budulcem bialek. Arginina wspomaga efekt çwiczeñ i jest jednym z najwažniejszych aminokwasów zaangažowanych w funkcji ukladu immunologicznego.

L-Arginina jest pól-aminokwasów egzogennych. Jest budulcem bialek, które wykonuje mnóstwo funkcji fizjologicznych. Jest znanym prekursorem tlenku azotu gazu [N02]. L-Arginina jest aminokwasem, którego organizm nie može w naturalny sposób. Dlatego wažne jest, aby spožywaç žywnošci, które sá bogate w argininé.

L-Arginina jest sié w dužych ilošciach w orzechach i nasionach takich jak orzeszki ziemne i migdaly. Možna go takže znaležç w czekoladzie i rodzynki.

L-Arginina jest niezbédna do realizacji wielu procesów fizjologicznych. Te procesy fizjologiczne, to wydzielanie hormonu, wzrost produkcji hormonu wzrostu, usuwanie toksycznych produktów przemiany materii z organizmu, uklad odpornošciowy i uklad. Poniewaž L-Arginina jest prekursorem kwasu azotowego [tlenek, który jest odpowiedzialny za vasodiolation jest czésto wykorzystywany do wspierania zdrowego funkcji seksualnych.

Ostatnio, suplementy diety zawierajáce L-Arginina staly sié popularne ze wzglédu na tlenek azotu argininy produkcji zdolnošç, jego zdolnošç do zmiatania wolnych rodników, a takže jego zdolnošç do sygnalu komórki miéšni, uwalnianie hormonu wzrostu, wspierania zdrowego cholesterolu oraz zwiékszyç metabolizm tluszczów. L-Arginina pomaga regulowaç poziom soli w organizmie. Z tego powodu powinno byç interesujáce dla kulturystów konkurencyjnych, jak utrzymanie wody pod skórá može zrobiç jeden wygláda gladko, nadéty i wyprane. Azotu zachowaniu zdolnošci L-arginina sá dobrze znane w kulturystyce i naukowych. L-Arginina jest równiež uwažane za kluczowe dla wzrostu miéšni ze wzglédu na jego umiejétnošci rozszerzajácych naczynia, a takže jego zdolnošç do uczestniczenia w syntezie bialek.

Wszyscy. Populacji w szczególnošci potrzebé L-Arginina rosná dzieci, niemowléta, sportowców, osób otylych lub z nadwagá i osób starszych. W populacji doroslych L-Arginina jest uwažana za mniej istotnych aminokwasów. Dla dzieci, natomiast L-Arginina jest niezbédna do obrony i rozwoju mlodziežy ukladu odpornošciowego.

Osoby cierpiáce na uszkodzenie mogá korzystaç z dodatkowych L-Arginina, jest zapotrzebowanie na L-Arginina zwiéksza sié w czasach obražeñ ciala i naprawy. Osoby cierpiáce na niskie zdrowia seksualnego može równiež korzystaç z stosowania L-argininy ze wzglédu na jego wlašciwošci L-argininy. L-arginina bédzie dzialaç na rzecz zwiékszenia šrednicy naczyñ krwionošnych, pozwalajác tym samym na zwiékszenie przeplywu krwi w celu osiágniécia zwéžone obszarach.

L-Arginina przedstawia korzyšci ciéžko trenujácych sportowców. Suplementacja L-argininy može wzmocniç uklad odpornošciowy, co pozwala na sportowca do treningów i uniknáç negatywnych skutków drobnych problemów zdrowotnych zwiázanych z przetrenowania. Sportowcy, którzy sá w trakcie zaniechania stosowania androgennym lub produkty budowanie miéšni mogá korzystaç z dodatkowych L-argininy, poniewaž sterydy czésto prowadzá do nadcišnienia, oraz gromadzenie zlego cholesterolu. L-Arginina wykazano pomóc odwróciç te warunki. Ze wzglédu na L-arginin zdolnošç do zwiékszania poziomu hormonu wzrostu, jego zdolnošç do utleniania lipidów zachéciç, jego zdolnošç do obniženia cišnienia krwi, a jego zdolnošç do zmniejszenia tétniczych tablica, dodatkowe L-arginina može okazaç sié korzystne dla osób otylych.

Porcja 1 tabletka

L-Arginina 1000 mg (1g)
(Jak arginina)


Pozostale skladniki: fosforan dwuwapniowy, celuloza rošlinne, guma arabska, rošlinny kwas stearynowy, krzemionka, stearynian magnezu rošlinny.

Nie zawiera glutenu, nr droždžy, bez pszenicy, mleka lub mleko pochodne, nr Laktoza, nr sojowe, nr Egg, nr Corn, nr grejpfrutowy, nr Fish, nr Slodziki bez cukru, skrobi, bez konserwantów, bez sztucznych kolorów, nr sztuczne aromaty, nr sodu.

Sposób užycia: Dla doroslych, przyjmowaç jedná (1) do trzech (3) tabletek dziennie, najlepiej podczas posilku.

Podobne Produkty
€58.00  €39.90
 
€49.50  €29.90
 
€79.50  €39.90
 
€89.90  €39.90
 
€69.90  €29.90