Polska
Vitamarket
L-Arginina L-ornityny L-lizyna 60 tabletek

L-Arginina L-ornityny L-lizyna 60 tabletek

  • Pozycja Numer :   PP 3940
  • Cena :   €89.90 35.90  
Ilosc :
 
 

Korzyšci zdrowotne wynikajáce z L-Arginina L-ornityny L-lizyna

• Niezbédne do beztluszczowej masy miéšniowej
• Zwiékszenie masy miéšniowej, przy jednoczesnej redukcji tkanki tluszczowej
• Obsluga metabolizmu bialek
• Pomaga utrzymaç zdrowy poziom cholesterolu
• Promotor zdrowia ukladu kráženia
• Zwiéksza odpornošç
• Pomoc nerki usunáç odpady z organizmu
• Stymuluje wydzielanie hormonu wzrostu
• Pomaga promowaç optymalne gojenie sié ran
• Pomaga w produkcji enzymów, hormonów i przeciwcial
• istotnym elementem kolagenu
• maj wspierania zdrowego ukladu odpornošciowego
• Wažne dla prawidlowego wchlaniania wapnia
• niezbédnych aminokwasów dla wzrostu i naprawy tkanek

Ten dynamiczny produkt sklada sié z trzech najbardziej popularnych aminokwasów do uzupelniania çwiczeñ. L-Arginina jest wažnym budulcem bialek, a L-Ornityna jest zaangažowany w metabolizm. L-Lizyna jest podstawowym aminokwasem, užywane do produkcji kolagenu. Poláczenie tych skladników daje doskonalá podstawé amino kwasu, który jest idealny dla každego, kto szuka lepszej wartošci odžywczej.

L-Arginina jest jednym z 20 aminokwasów, budulcem bialek. Arginina wspomaga efekt çwiczeñ i jest jednym z najwažniejszych aminokwasów zaangažowanych w funkcji ukladu immunologicznego.

L-Arginina jest pól-aminokwasów egzogennych. Jest budulcem bialek, które wykonuje mnóstwo funkcji fizjologicznych. Jest znanym prekursorem tlenku azotu gazu [N02]. L-Arginina jest aminokwasem, którego organizm nie može w naturalny sposób. Dlatego wažne jest, aby spožywaç žywnošci, które sá bogate w argininé. L-arginina i L-Ornityna: Niezbédne do beztluszczowej masy miéšniowej

Suplement diety ma free-form aminokwasów, L-arginina i L-Ornityna. Kapsulki te sá latwiejsze do przelkniécia i przyswoiç. Dobrze tolerowany przez osoby najbardziej alergiczne. Nie zawiera spoiwa tabletki, powloki lub barwników.

Arginina jest potrzebne do zwiékszenia syntezy bialek, co z kolei može zwiékszyç komórkowej replikacji. Dlatego arginina može pomóc ludziom z niewystarczajácá liczbá okrešlonych komórek. Na przyklad, niektóre, choç nie wszystkie badania wykazaly, že méžczyžni z niskim plemników nastápil wzrost liczby plemników, gdy uzupelnione argininy.

Arginina jest równiež prekursorem tlenku azotu, który organizm wykorzystuje do utrzymania rozszerzonych naczyñ krwionošnych, pozwalajác serca do odpowiedniej tlenu. Naukowcy zaczély stosowaç argininy u osób z dlawicá piersiowá i niewydolnošciá serca.

Ornityna jest podobna w strukturze do argininy. Badania na zwierzétach sugerujá, že L-Ornityna, wraz z L-argininy, promuje aktywnošç budowy miéšni w organizmie przez wzrost poziomu hormonów stymulujácych wzrost, takich jak insulina i hormon wzrostu.

L-lizyna jest jednym z dziewiéciu podstawowych aminokwasów. Oznacza to, že organizm ludzki nie može wytwarzaç L-lizyna i ten wažny aminokwas naležy uzyskaç od spožycia. Organizm potrzebuje go do prawidlowego wzrostu i naprawy tkanek. Bo to jest tak wažne dla wzrostu, dzieci potrzebujá 3-4 razy wiécej Lizyna niž dorošli. Jest budulcem bialek i jest wažne dla produkcji niektórych enzymów, hormonów, przeciwcial i kolagenu. Lizyna jest zaangažowana w przyswajaniu wapnia, co wažne jest dla zdrowia košci i zébów. Lizyna, metionina oraz dostarcza surowców do syntezy karnityny, która promuje synteza kwasów tluszczowych na poziomie komórkowym.

Aminokwas arginina, ma kilka funkcji w organizmie, takich jak pomoc w gojeniu sié ran, pomaga usunáç nadmiar amoniaku z organizmu, stymulujác uklad odpornošciowy, oraz promowanie wydzielanie kilku hormonów, w tym glukagonu, insuliny i hormonu wzrostu.

Wplyw argininy na poziom hormonu wzrostu jest zainteresowany kulturystów. W kontrolowanym badaniu, kiedy argininy i ornityny (500 mg každego, dwa razy dziennie, piéç razy w tygodniu) zostaly poláczone z treningiem silowym, wiékszy spadek tkanki tluszczowej uzyskano po zaledwie piéciu tygodni, niž gdy to samo çwiczenie w skojarzeniu z placebo.

Porcja 4 tabletki
Porcji w opakowaniu 15
Amount Per Serving% Daily Value
L-arginina 1447 mg (1,4 g)
Chlorowodorek L-ornityny 900 mg
Chlorowodorek L-lizyny 1200 mg (1,2 g)

Inne skladniki: celuloza rošlinny, fosforan dwuwapniowy, hypromeloza, krzemionka, stearynian magnezu rošlinny.

Nie zawiera glutenu, nr droždžy, bez pszenicy, mleka lub mleko pochodne, nr Laktoza, nr sojowe, nr Egg, nr Corn, nr grejpfrutowy, nr Fish, nr Slodziki bez cukru, skrobi, bez konserwantów, bez sztucznych kolorów, nr sztuczne aromaty, nr sodu.

Dla doroslych, to cztery (4) tabletki dziennie, na pusty žoládek, przed snem, lub jedná godziné przed treningiem.

Podobne Produkty
€79.50  €39.90
 
€58.00  €39.90
 
€49.50  €29.90
 
€34.50  €39.90
 
€69.90  €29.90
 
€89.90  €39.90