Polska
Vitamarket
L-Carnitine - L-karnityna 500 mg 120 tabletek

L-Carnitine - L-karnityna 500 mg 120 tabletek

  • Pozycja Numer :   PP 16830
  • Cena :   €89.90 39.90  
Ilosc :
 
 

Korzyšci zdrowotne wynikajáce z L-karnityna

• Zwiéksza energii komórkowej
• Obsluga Fitness
• Transport kwasy tluszczowe
• Promuje metabolizm tluszczu tluszcz zamienia sié w paliwo podczas çwiczeñ
• Obsluga zdrowego serca i pluc
• Pomaga zmniejszyç produkcjé wolnych rodników
• zmniejsza uszkodzenia tkanek po treningu
• Odchudzanie

L-karnityna jest aminokwasem w dužych ilošciach w tkance miéšniowej. Karnityna odgrywa istotná rolé w metabolizmie tluszczów, transportujác dlugolañcuchowych kwasów tluszczowych do mitochondriów komórkowych, gdzie sá one spalane na energié w procesie zwanym beta-oksydacji. Beta-oksydacji jest szczególnie wažne dla naszych miéšni, które w dužym stopniu zaležy od kwasów tluszczowych na energié.

L-karnityna jest substancjá odžywczá odpowiedzialne za transport dlugolañcuchowych kwasów tluszczowych do wytwarzania energii centra komórek (znanych jako mitochondrium). Innymi slowy, L-karnityna pomaga organizmowi przeksztalcenia kwasów tluszczowych w energié, która jest užywana przede wszystkim do dzialania miéšni w calym ciele. Organizm produkuje L-karnityny w wátrobie i nerkach i zapisuje go w miéšniach szkieletowych, sercu, mózgu i nasienia. W dzieciñstwie i w sytuacjach wysokiego zapotrzebowania na energié, takie jak ciáža i karmienie piersiá, zapotrzebowanie na L-karnityna može przekroczyç jego produkcji przez organizm. Dlatego L-karnityna jest uwažane za "warunkowo niezbédnym" skladników odžywczych.

Badania sugerujá, že ludzie, którzy biorá L-karnityny, wkrótce po ataku serca mogá byç mniej naraženi na kolejne zawalu serca, umiera na choroby serca, ból w klatce piersiowej došwiadczenie i zaburzeñ rytmu serca lub rozwój zastoinowej niewydolnošci serca.

Zastoinowa niewydolnošç serca (CHF): Oprócz zmniejszenia swoich szans rozwoju niewydolnošci serca po zawale serca, niektóre badania sugerujá, že karnityna može pomóc w leczeniu CHF po jej ustawiç cala Badania te wykazaly, že karnityna može poprawy zdolnošci wysilkowej u osób z CHF.

W kilku badaniach ludzie, którzy brali L-karnityny, že znaczne obniženie ich stéženia cholesterolu calkowitego i trójglicerydów, a wzrost ich HDL ("dobrego") cholesterolu.

L-karnityna, w teorii, jest uwažane za pomocne dla poprawy sprawnošci fizycznej. Jednakže, badania na zdrowych sportowców nie zostaly jeszcze sprawdzone tej teorii.

Liczne badania wskazujá, že poziom aminokwasów, w tym L-karnityna, zmniejszyla sié u osób z anoreksjá. Niektórzy eksperci uwažajá, že niski poziom L-karnityny przyczyniç sié do oslabienia miéšni czésto obserwowane u osób z tym zaburzeniem odžywiania.

Niektórzy badacze przypuszczajá, že spožycie alkoholu zmniejsza zdolnošç L-karnityny do prawidlowego funkcjonowania organizmu. Može to prowadziç do gromadzenia sié tluszczu w wátrobie. Suplementacja L-karnityny wykazano, aby zapobiec i odwróciç szkody spowodowane alkoholem gromadzeniu sié tluszczu w wátrobie zwierzát.

Biorác pod uwagé, že nerki sá glównym miejscem produkcji L-karnityny, uszkodzenie tego narzádu mogá spowodowaç znaczne L-karnityny. Wielu pacjentów poddawanych hemodializie równiež došwiadczenie L-karnityna braków. Z tych powodów, osób z chorobá nerek (z lub bez potrzeby hemodializy) mogá korzystaç z L-karnityny, gdy zalecane przez lekarza.

Méžczyzna Nieplodnošç: Mala liczba plemników powiázano na niskie stéženia L-karnityny u méžczyzn. Liczne badania wskazujá, že suplementacja L-karnityna može zwiékszyç liczbé plemników i mobilnošç.

Syndrom chronicznego zméczenia (CFS): Niektórzy naukowcy spekulujá, že zespól przewleklego zméczenia može byç spowodowane przez braki w wielu skladników odžywczych, w tym karnityny. L-karnityna jest w porównaniu do leków na zméczenie w badaniu 30 osób z CFS. Ci, którzy L-karnityna nie wiele lepiej niž tych, którzy wziéli leki, szczególnie po otrzymaniu dodatku 4 do 8 tygodni.

Niektóre badania sugerujá, že L-karnityna može okazaç sié przydatne do zapobiegania lub zmniejszania objawów zwiázanych z nadczynnošç tarczycy. Te objawy to bezsennošç, nerwowošç, podwyžszone tétno i drženie. W rzeczywistošci, w jednym badaniu, niewielka grupa ludzi z nadczynnošciá tarczycy wystápila poprawa w tych objawów, a takže normalizacjé temperatury ciala, biorác L-karnityna.

Porcja 1 tabletka

L-karnityna 500 mg
(Jako L-karnityna L-winianu)

Inne skladniki: celuloza rošlinne, Food Glaze, warzywa kwas stearynowy, krzemionka, Color dwutlenek tytanu, stearynian magnezu rošlinny.

Nie zawiera glutenu, nr droždžy, bez pszenicy, mleka lub mleko pochodne, nr Laktoza, nr sojowe, nr Egg, nr Corn, nr grejpfrutowy, nr Fish, nr Slodziki bez cukru, skrobi, bez konserwantów, bez sztucznych kolorów, nr sztuczne aromaty, nr sodu.

Dla doroslych, przyjmowaç jedná (1) tabletké dwa razy dziennie, najlepiej podczas posilku.

Podobne Produkty
€49.50  €29.90
 
€79.90  €39.90
 
€58.00  €39.90
 
€49.50  €35.90
 
€38.50  €24.90
 
€48.50  €29.90
 
€38.00  €19.80
 
€39.00  €24.90
5 stars
€89.00  €49.90
5 stars
€32.00  €19.90
 
€45.50  €24.90
 
€29.50  €19.90
5 stars