Polska
Vitamarket
4-AD SEDDS Chrome - 60 Tabletki

4-AD SEDDS Chrome - 60 Tabletki

  • Pozycja Numer :   AMS 94235
  • Cena :   €99.00 59.50  
Ilosc :
0

4-AD RD - 60 tabletek

Pro-Anabolic Formula. Rapid Rozpušciç podawania doustnego Tab. 4-AD karty RD przeksztalciç w szybkim tempie do zapewnienia lepszej wytrzymalošci i zwiéksza rozmiar niž jakikolwiek inny prawnie dostépnych prohormonów. 4-AD RD Proprietary Blend: 4-Androstene-3b-ol, 17-onu Hydroksypropylo-beta-cyklodekstryny. Rapid Rozpušciç Agent: F-Melt

4-AD zapewnia wyjátkowá budowy masy miéšniowej i zwiéksza wytrzymalošç znacznie. 4-androstenediol nie jest za nic, že jeden z najpopularniejszych prohormonów kiedykolwiek! Budowanie masy miéšniowej i sily wzrošnie z 4-AD jako znaczácy wzrost libido. 4-AD takže ma wiéksze niž inne wlašciwošci androgenne prohormony.

budowanie miéšni Extreme
Zwiékszenie energii
Zwiékszenie libido
Maksimum absorpcji skladników

4-AD przeksztalca testosteron przez naturalne, organ wystépujácy enzym 3beta-HSD tež. Ze wzglédu na wyžszy wspólczynnik konwersji z 4-androstenediol w porównaniu do poprzednio dostépnych 4-androstendion 4-AD jest jednym z najbardziej skutecznych prekursorów testosteronu w ogóle. Nowa formula zmniejsza takže konwersji do estrogenów i DHT i zapobiega zwiázane skutków ubocznych.

Ponadto produkt ten jest zaawansowany system dostaw na wniosek, który zapewnia maksymalná absorpcjé skladników. Maksymalny czas zapewnia optymalná skutecznošç.

Najlepsze zrobione z 1-4-AD Androsterone przewiduje maksymalny wzrost masy miéšniowej. 4-AD powinny byç wydawane z produktem Arom-X. 

Nutrition Facts
Porcja 1 tabletka
Porcji w opakowaniu 60

Prawnie RD 4-AD Blend 200 mg

4-androstene-3b-ol, 17-one 50mg
6 7-dihydroxybergamottin 100mgZ znanych problemów zdrowotnych, produkt ten nie powinien byç stosowany. Nie užywaj tego produktu w podwyžszonym cišnieniem krwi, choroby serca, cukrzyca, lub podczas jednoczesnego przyjmowania innych leków na recepté. Zmniejszenie spožycia na poczátku nerwowošç, bezsennošç, utrata apetytu lub nudnošci. Nich kobiet i mlodziežy do lat 18 majá zastosowanie. Chlodnym, suchym i przechowywaç poza zasiégiem dzieci.

Ten produkt nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia lub zapobiegania jakiejkolwiek chorobie.

 

Dawkowanie: 2 tabletki dziennie doustnie, w dawkach podzielonych Korzystanie 8 godzin od siebie. rozpušciç 1 RD tabletki pod jézykiem. a nastépnie polknáç.

Podobne Produkty
€89.90  €49.90
 
€99.00  €24.90
 
€99.00  €69.90
 
€99.90  €49.90
5 stars
€89.90  €39.90
 
€99.00  €49.90
4 stars
€59.00  €35.90
5 stars
€89.00  €49.90
 
€99.90  €69.90
 
€39.00  €35.90
5 stars
€89.90  €39.90
 
€70.00  €49.90
5 stars
€99.00  €69.50