Polska
Vitamarket
HGH Hormonu Wzrostu Patch 9990ng
Doctor FormulatedGMPMade in USA

HGH Hormonu Wzrostu Patch 9990ng

  • Pozycja Numer :   VM6026
  • Cena :   €79.00 49.90  
Ilosc :
0

HGH - hormonu wzrostu Patch 9990ng

Wiek Fighter HGH Seal 20 poprawek 9,990 ng 30-dniowy zapas 20 uszczelek

Stworzona, aby:


* Poprawia sen
* Poprawia trawienie
* Waga Zmniejszenie
* Zmniejszenie ilošci tluszczu
* Zwiékszenie energii
* Poprawia pamiéç
* Poprawa Sex
* Poprawa napiécia miéšniowego
* Anti-depresyjne
* Wzrost libido

Szczególy produktu


Korzyšci: odsloniéty po raz pierwszy, jest to nowy, rewolucyjny HGH ochronne Seal. Ten HGH Seal ma byç wygodny i latwy w užyciu.

Korzystanie z Age Fighter Seal, HGH jest umieszczony na skóré bez užycia alkoholu. Ta przelomowa technologia jest dla tych, którzy sá wražliwi na alkohol, ale nadal chcá uzyskaç korzyšci z hormonu wzrostu. Niektórzy uwažajá, že Seal zapewnia najszybsze wyniki bez koniecznošci pamiétania zabraç HGH, 3 razy dziennie. Wystarczy umiešciç go i zapomnij o tym. To takie latwe! Homeopathics zostaly wykorzystane w 200 roku miejscowo z wielkim sukcesem. Doskonaly do super wražliwej.

gwiazda
Excellent Product
By Abhi Singh

HGH Patch Ultra Potent 9,990ng is a very good product. I have used this product and got a good result.

gwiazda
Felt The Difference Very Soon
By Gilbert

Excellent product! One of the few supplements that make a difference in your training. Produces fast results

gwiazda
Boost In Energy
By Rod

Extra boost to my workout , feeling real healthy, helps with recovery too.

gwiazda
Good Product
By Ross

Good product, fast shipping.

gwiazda
Effective
By Kiana

Fantastic supplement. Great for workouts. Noticeable effects.

Napisz recenzje

Skladniki: hormonu wzrostu (HGH) 3C/30C

Sugerowane Užycie: Miejsce Seal z HGH na czystá skóré na wewnétrznej stronie nadgarstka lub od spodu ramienia. Usuñ po 12 godzinach užytkowania. Užyj 5 dni w tygodniu lub wedlug pracowników služby zdrowia.

Uwaga: Nie stosowaç w przypadku ciážy lub karmiáce. Przechowywaç w miejscu niedostépnym dla dzieci. Ješli podražnienie lub zaczerwienienie naležy przerwaç stosowanie.