Polska
Vitamarket
Prostate Health Clinical Strength - Prostata Clinical Strength - 90 kaps.

Prostate Health Clinical Strength - Prostata Clinical Strength - 90 kaps.

  • Pozycja Numer :   NW 3348
  • Cena :   €79.50 45.90  
Ilosc :
 
 

Prostata Clinical Strength - 90 kaps.

Korzyšci zdrowotne of Clinical Health prostaty Sila

• Wsparcie prostaty
• Clinical Strength Saw Palmetto, Beta-sitosterol i Likopen
• Ukierunkowane prostaty wspomagajáce skladniki od×ywcze
• zdrowa prostaty
• Zmniejsza przerost prostaty
• Pomaga lagodziç problemy urologiczne

NOW ® Clinical Strength zdrowia prostaty to synergiczne poláczenie rošlinne i substancje od×ywcze, które wspierajá zdrowego gruczolu krokowego. Clinical Health prostaty Sila zawiera rošlinne Saw Palmetto Extract, likopenu i beta-sitosterolu na potencje, które sá porównywalne do tych, które okazaly sié skuteczne w badaniach klinicznych. Clinical Health prostaty Sila zapewnia dodatkowe wsparcie ×ywieniowe z cynk, selen, kwercetyna i witamina D-3, które sá znane odgrywajá wa×ná rolé w optymalnego funkcjonowania prostaty.

Prostata utrzymania zdrowego gruczolu krokowego i mo×e byç korzystne dla kobiet, aby pomóc zlagodziç problemy urologiczne. Wraz z wiekiem mé×czyzn staje sié coraz bardziej wa×ne, aby podjáç skladników od×ywczych niezbédnych do utrzymania zdrowej prostaty. Prostate Zdrowia zostal stworzony w celu zapewnienia, ×e ludzie majá dostép do najwy×szej jakošci ziolowy suplement.

Prostaty jest jednym z najczéstszych zaburzeñ narzádów z méskiego ukladu plciowego. Istniejá trzy warunki, które mogá powodowaç problemy z prostatá:

Rak prostaty jest drugá najczéstszá przyczyná zgonów wšród mé×czyzn. Mé×czy×ni powy×ej 50 roku ×ycia zazwyczaj sá bardziej podatne na problemy z prostatá, do 80 procent mé×czyzn lub innej formie problemu prostaty.

Gruczolu krokowego u mé×czyzn w ka×dym wieku jest zapalenie gruczolu krokowego. Jest to zwykle spowodowane przez bakterie, który zainfekowal prostaty z innego obszaru ciala. Zmiany hormonalne w organizmie mo×e byç inna przyczyna

lagodny przerost prostaty jest stopniowe przerost prostaty. Uwa×a sié, ×e byç wynikiem zmian hormonalnych zwiázanych ze starzeniem sié. Chocia× nie nowotworowych powiékszenie gruczolu krokowego mo×e powodowaç problemy, takie jak utrudnianie cewki moczowej kanal, trudno jest oddaç mocz i mo×liwošç opró×nienia pécherza jest oslabiona. Mo×e to wywrzeç presjé na nerki i pécherz moczowy.

Saw Palmetto byla u×ywana do powiékszenia prostaty i stany zapalne. Komisja stwierdzila, zmniejszenie przerostu prostaty, zmniejszajác ilošç stymulacji hormonalnej gruczolu krokowego.

Nasiona dyni sá przydatne do prawie wszystkich przypadkach problemów z prostatá. Oczywišcie bogate w cynk. Niedobór cynku jest zwiázana przerost prostaty. Gleby wykorzystywane w rolnictwie jest czésto ubogie w cynk i wa×ne jest, aby dodatek z jedzeniem na ×ródlo.

Likopen jest co daje pomidory, arbuzy, ró×owy grejpfrut, moreli i innych czerwonych owoców i warzyw, ich kolor czerwony. Barwnik ten dziala jako przeciwutleniacz w organizmie, chroniác komórki przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wolne rodniki powstajá, gdy komórki ciala spaliç tlenu na energié.

likopen Liczne badania wykazaly, ×e mé×czy×ni, którzy otrzymujá wiécej likopenu w diecie zmniejsza ryzyko raka prostaty i energii wzrasta. W 1995 roku badania Harvard University przeprowadzone z 47.894 ludzi, naukowcy stwierdzili, ×e spo×ywanie 10 lub wiécej razy w tygodniu z pomidorów bylo zwiázane ze zmniejszeniem ryzyka raka prostaty o tyle procent 34. Mimo, ×e inne czynniki sá prawdopodobnie równie× udzial, nie mo×e pójšç ×le, tym bardziej czerwonych owoców i warzyw w diecie.

Porcja: 3 kaps.

Porcji:
kalorie 10
Kalorie z tluszczu 10
Tluszcz 1 g 2%
Tluszcze trans 0 g
Witamina D-3 (cholekalcyferol) 400 IU 100%
Cynk (z glicynian cynku)
(Chelat aminokwasowy) (TRAACS) (Albion) 15 mg 100%
Selen (z Selen Amino Complex Acid)
(TRAACS) (Albion) 70 mcg 100%
Saw Palmetto Extract (Berry) (Serenoa repens)
(min. 85% kwasów tluszczowych) 320 mg
Fitosterole (sterole rošlinne) (z Beta-sitosterol) 850 mg
Ekstrakt z korzenia pokrzywy pokrzywa (Urtica dioica) 240 mg
Kwercetyna (od Dihydrat kwercetyna) 250 mg
Ekstrakt z korzenia kurkumy (Curcuma longa) 100 mg
Pumpkin Seed Oil 1,0 g (1,000 mg)
Likopen (LYC-O-MATO naturalny ekstrakt z pomidorów) 10 mg
Green Tea Extract (Camellia sinensis) (lišç) 100 mg
Pomegranate Extract (Punica granatum) (owocowe) 100 mg
Natural Trans-resveratrol
[z japoñskiego Wyciág Knotweed (cuspidatum Polygonum) (Root)] 10 mg
LinumLife Complex (nasion lnu Lignan Extract)
(Linum usitatissimum) (okrywa nasienna) 25 mg

Nastépujáce ekstraktów ziolowych sá standaryzowane do:
Ekstrakt z korzenia pokrzywy = min. 30 ppm Scopoletin
Ekstrakt z korzenia kurkumy = min. 95% kurkuminoidy
Green Tea Extract = min. 50% EGCG
Pomegranate Extract = min. 40% Eliagic kwas
Wyciág z nasion lnu Lignan = min. 4% SDG

Pozostale skladniki: kapsulka kapsulki (×elatyna, gliceryna, woda, chleb šwiétojañski). Zawiera pochodná soi

Nie zawiera: cukru, soli, dro×d×y, pszenicy, glutenu, mleka, jaj, skorupiaków i konserwantów.
Wolne od: cukru, soli, skrobi, dro×d×y, pszenicy, kukurydzy, mleka, konserwantów.

Sposób u×ycia: Jako suplement diety, 3 kapsulki dziennie podczas posilku.

Podobne Produkty
€79.90  €49.90
5 stars
€39.00  €24.90
 
€89.00  €49.90
 
€59.00  €39.90
 
€79.90  €29.90
 
€99.00  €49.90
4 stars
€49.00  €22.90