Polska
Vitamarket
Biotin - Biotyna 10.000 mcg - 100 Softgels

Biotin - Biotyna 10.000 mcg - 100 Softgels

  • Pozycja Numer :   PP 51464
  • Cena :   €79.90 39.90  
Ilosc :
 
 • Wažne dla zdrowia wlosów, skóry i paznokci
• niezbédnych skladników odžywczych dla metabolizmu wéglowodanów
• Wymagane do syntezy kwasów tluszczowych
• Pomaga w utrzymaniu zdrowego ukladu nerwowego
• Pomaga w konwersji žywnošci w energié
• Uczestniczy w przemianach aminokwasów w bialko
• Przyczynia sié do zdrowia gruczolów plciowych i gruczolów potowych
• Promuje normalnego wzrostu komórek
• Produkcja energii

Biotyna jest niezbédna do pošrednich metabolizmu wéglowodanów, bialek i tluszczów oraz jest zaangažowany w powstawanie glikogenu. Glikogen jest przechowywany w miéšniach i wátrobie i jest wykorzystywany do energii w spoczynku, a takže do çwiczeñ ENERG

Biotyna jest czlonkiem rodziny B kompleks, ale nie jest to rzeczywišcie witaminy. Jest to koenzym, który wspólpracuje z witamin. To jest produkowany naturalnie w niewielkich ilošciach przez jelita. Biotyna dawniej znany jako witamina H. Biotyna wystépuje w wielu produktach spožywczych, w tym platki owsiane, warzywa, orzeszki ziemne, grzyby, žóltka jaj, ryžu, orzechów, szpinak, ziemniaki i drobiu i wolowiny. Biotyna bierze swá nazwé od greckiego slowa bios, co oznacza "žycie" i po raz pierwszy wyizolowano w 1936 roku. Biotyna jest rozpuszczalny w wodzie, wiéc nadmiar bédá wydalane w moczu.

Biotyna pomaga organizmowi lepiej wykorzystaç pokarm dla energii. Oznacza to, že biotyna može zwiékszyç poziomy energii i, poprzez proces trawienia bardziej efektywne, biotyna može pomóc ludziom straciç wagé. To sprawia, že biotyna jest idealnym uzupelnieniem ješli szukasz mieç wiécej energii i schudnáç.

Suplementy Biotyna može poprawiç cienkie, rozdwajajáce sié, kruche lub palców i paznokci, jak i zdrowia wlosów. Biotyna równiež stosowane do zwalczania lysienie (czéšciowa lub calkowita utrata wlosów) zarówno u dzieci jak i doroslych.

Imponujácy zbiór anegdot dowody na to, že biotyna može znacznie poprawiç stan zdrowia skóry. Ješli masz zapalenie skóry lub wyprysk, biotyna može byç odpowiedni dodatek do biežácego programu pielégnacji skóry.

Osoby z cukrzycá typu 2 czésto wystépuje niski poziom biotyny. Biotyna može byç zaangažowane w syntezé i wydzielanie insuliny. Poprawa reakcji na insuliné može zmniejszyç zaležnošç od insuliny i poprawiç ogólny stan zdrowia. Wstépne badania zarówno u zwierzát i ludzi wskazujá, že biotyna može poprawiç kontrolé cukru we krwi u chorych na cukrzycé, zwlaszcza typu 2 cukrzycy. Wiécej badañ w tej dziedzinie byloby pomocne.

Porcja 1

Biotyna (as d-Biotin) 10,000 mcg 3,333%

Pozostale skladniki: Soybean Oil, Gelatin, Vegetable Glycerin, Yellow Beeswax, Titanium Dioxide Color.
Nie zawiera: glutenu, droždžy, pszenicy, mleka lub pochodne, laktoza, jaja, grejpfrut, ryby, ziarna, slodzik, cukier, skrobia, šrodków konserwujácych, sztucznych kolorów, sztucznych aromatów, sodu.

Dla doroslych, przyjmowaç jedná (1) Softgel dziennie, najlepiej podczas posilku.

Podobne Produkty