Polska

Polityka Bezpieczeństwa

Polityka Bezpieczeństwa

Vitanatural

Ochrona danych osobowych:

poufnošç naszych klientów, do Vitamarket najwyžszy priorytet. Twoje dane osobowe nie bédá udostépniane, sprzedawane lub przekazywane osobom trzecim.


Bezpieczne zakupy z SSL:

Twoje dane osobowe, takie jak na przyklad numer karty kredytowej, nazwisko i adres sá szyfrowane przez oprogramowanie. Tak wiéc informacje te nie mogá byç odczytane przez osoby nieupowažnione podczas transmisji w Internecie. Informacje podane przez nas bédzie przeksztalcony w kod, który može byç bezpiecznie przesylane przez Internet. Vitamarket stosowane metody bezpiecznej transmisji o nazwie "Secure Socket Layer (SSL) krótko wspomnieç). Wszystkie informacje przesylane za pomocá tej bezpiecznej metody sá szyfrowane przed wyslaniem do nas

Gwarantujemy, že informacje swój numer karty kredytowej sá chronione w 100%. To najbezpieczniejszy i najprostszy sposób platnošci i gwarantuje najszybszy czas dostawy.