Polska

Wysylka

Wysylka

Vitanatural

Zamówienie wysylane dyskretnie:

Wszystkie zamówienia sá pakowane i wysylane dyskretnie bez wskazania trešci lub Nazwa naszej firmy na opakowaniu. Oznacza to, že nie musisz sié martwiç o zachowaniu prywatnošci

Koszty przesylki: kraje UE,

3-5 biznesu Dni : € 14.90

oferujemy bezclowy do wszystkich krajów UE


Uwaga: weekendy i šwiéta nie sá liczone jako dni robocze. Zamówienia zložone w piátek, soboté i niedzielé sá zazwyczaj w poniedzialek

Uwaga!
nie odpowiada za adres dostawy i nieudane próby

Zamówienia falszywe!

Aby chroniç naszych klientów, bédziemy šcigaç nieuczciwych zamówienia w pelnym zakresie prawa. Mamy system wykrywania nadužyç ekrany podejrzanych zamówieniach, które sá przedmiotem dochodzenia i anulowanie možliwe. Naležy pamiétaç, že nawet ješli nie dajá nam swoje prawdziwe nazwisko, Twoja przegládarka internetowa wysyla unikalny adres dla nas, które mogá byç wykorzystane przez funkcjonariuszy organów šcigania w celu identyfikacji užytkownika. Prezentujemy wszystkie oszustwa na policji przez Internet Crime Complaint Center