Polska
Vitamarket
Red Yeast Rice - Red Yeast Rice 600 mg 120 kapsulek

Red Yeast Rice - Red Yeast Rice 600 mg 120 kapsulek

  • Pozycja Numer :   PP 6210
  • Cena :   €48.50 29.90  
Ilosc :
 
 

Red Yeast Rice 600 mg 120 kapsulek

Korzyšci zdrowotne wynikajáce z Red Yeast Rice


• Zmniejszenie sté×enia cholesterolu frakcji LDL
Wsparcie ukladu sercowo-naczyniowego


Red Yeast Rice zostala artykulów spo×ywczych tradycyjnej diety Chiñski wieków. Ceniona jako glówne ×ródlo ×ywnošci, jak równie× do innych zastosowañ, chiñski Red Rice Yeast mo×e byç zdrowy dodatek do diety. Dwie kapsulki zawierajá 1200 mg Chiñski Red Rice Yeast pochodzácych z ekstraktu Monascus purpureus.

Dro×d×y ry×u Red okazal sié ni×szy poziom zlego cholesterolu we krwi równie skutecznie jak wiékszošç leków farmaceutycznych, które sá przewidziane w celu obni×enia poziomu cholesterolu. Ponadto, czerwony ry× dro×d×y zostala udowodniona w wielu badaniach naukowych w celu obni×enia podwy×szonego poziomu trójglicerydów we krwi. Jak cholesterol, trigycerides mo×e mieç wplyw na krá×enie krwi przez zatkanie naczyñ krwionošnych w organizmie. Dro×d×y ry× czerwony (lub, jak to najczéšciej bywa nazywana: - czerwony ry× dro×d×y) zawiera substancjé o nazwie monacolin K, która hamuje produkcjé cholesterolu w wátrobie. To jest dokladnie to samo dzialanie, ×e leki na recepté jak lowastatyna (Mexacor) i Lipitor sié na produkcji cholesterolu.

Rice Yeast Red jest skuteczny w obni×aniu poziomu cholesterolu we krwi cholesterolu calkowitego. Rice Yeast Red jest wykorzystywana do promowania krá×enie krwi, lagodzi dolegliwošci ×oládkowe, i o×ywienie funkcji šledziony. Rice Yeast Red to wyjátkowy produkt naturalny, pochodzi z Chin, który jest u×ywany w Azji tradycyjnych systemów medycznych. Jest on wytwarzany w procesie fermentacji czerwonych dro×d×y (Monascus purpureus) z bialym ry×em. W medycynie chiñskiej, ry× dro×d×y czerwony jest wykorzystywana do promowania krá×enie krwi i problemy z trawieniem pomocy. Suplement diety byla równie× stosowana tradycyjnie posiniaczone miéšni, kaca, niestrawnošç i kolki u niemowlát.

Porcja 2 kapsulki
Red Yeast Rice Powder 1200 mg (1,2 g)
(Monascus purpureus)

Inne skladniki: ×elatyna, máka ry×owa, stearynian magnezu rošlinny, Silica.

Nie zawiera glutenu, NoYeast, NoWheat, nr mleko lub pochodne, nr Laktoza, nr Egg, nr grejpfrutowy, nr Fish, nr Slodziki bez cukru, skrobi, bez konserwantów, bez sztucznych kolorów, nie sztuczne aromaty, nr sodu.

Dla doroslych, przyjmowaç dwie (2) kapsulki raz lub dwa razy dziennie z jedzeniem. Nie nale×y przekraczaç czterech (4) kapsulek w ciágu 24 godzin.

Podobne Produkty
€49.50  €35.90
 
€49.50  €29.90
 
€45.50  €24.90