Polska
Vitamarket
1-Andro SEDDS Chrome 60 Tabletek

1-Andro SEDDS Chrome 60 Tabletek

  • Pozycja Numer :   AMS 94236
  • Cena :   €130.00 59.50  
Ilosc :
0

Advanced Muscle Science 1-Androsterone RD - 60 tabletek

* 100% biodostépnošç czyni je znacznie przewyžsza 15% konwersji zamkniéty pro anaboliki w oparciu o badania 1,4 andro.
* Bardzo skuteczny system dostaw RD
* Naležy unikaç wátroby pierwszego przejšcia
* Poziom Reach osoczu krwi wczešniej
* Wykorzystaj zastépcy bio-szlak maksymalná multi-uzupelnienie stos
* Rapid rozwiázaç pro anaboliki majá przewagé nad ich kuzyni zamkniéty ze wzglédu na ich unikalny system RD dostawy

Ostatecznym poprawiajáce osiági agent jest teraz dostépny w tabletki szybkiego rozpuszczania!
Jak sié rozwijaç i uruchomiç z najlepszych i najbardziej wygodny treningu suplementy možliwe, oferujemy teraz 1-Androsterone w naszym nowym RD (szybkie rozpuszczenie) formuly. RD tabletka dostarcza same ultra-wydajnych dawki substancji czynnej w super-szybkie wzór rozpadajácego zaprojektowane dla ulatwienia stosowania, podróžy i osobistych preferencji.

AMS szybkiego rozpuszczenia (RD) dostawy wykorzystuje technologié F-Melt szybko rozpadajá sié tabletki w ustach - pozwala na maksymalná absorpcjé.

1-Androsterone RD: Došwiadczenie samym wzrost masy i sily jak to bylo z 1-Androsterone kapsulek plus nastépujáce korzyšci:

1-Androsterone RD (1-Androstene-3b-ol, 17-jeden kompleks), zawiera 20 mg 1 tabletka RD 1-Androsterone unikalny kompleks w stanie ustnej nazwie szybkiego rozpuszczenia. Szczególne aktywny wektor chemicznych hydroksypropylo-beta-cyklodekstryny (HPBCD). HPBC tworzy stabilne kompleksy wodnej jak 1-Androsterone RD, umožliwiajác czásteczek hydrofobowych (1-Androstene-3b-ol, 17-jeden) do penetracji tkanki ciala. RD jest taki unikalny system dostarczania, poniewaž láczy w sobie aktywne molekularnym zwiázkiem w sposób, który przedluža pobyt we krwi, zwiéksza wewnátrzkomórkowe penetracji i zachowuje aktywne czásteczki, až osiágnie požádany lokalizacji w organizmie.

Tak jak podobne czásteczki, 1-Androsterone ma okres póltrwania. Kiedy podjéte w formie tabletek, možna polegaç na ciele zlamaç tabletké nastépnie czásteczki, w wyniku straty czasu i powoduje nadmiar stresu na wátrobie i innych narzádach (1-Androsterone RD unika pierwszego przejšcia przez wátrobé w calošci). Czésto powoduje to tylko 15% czásteczki sá dostarczane w ciágu pierwszej godziny. Tak wiéc, aby osiágnáç wystarczajácy poziom we krwi czásteczki w postaci tabletki naležy przyjmowaç 100 mg (15 mg przez pierwszá godziné) 2 razy dziennie. Jednakže 1-Androsterone RD jest w kompleksie w HPBCD, w pelnej dawce 20 mg može byç dostarczony w ciágu 1 godziny (w porównaniu do 15 mg tabletkach), osiágajác poziom w osoczu krwi wczešniej.

Unikaç pierwszego przejšcia przez wátrobé - maksymalizacja efektywnošci anaboliczne Reach požádanego stéženia w osoczu krwi anaboliczne szybciej piéç razy skutecznošç Anabolic szybkiego rozpuszczania tabletki kolce osoczu krwi szybciej i piéç razy wydajniejsze od standardowych kapsulek doustnych. 1-Androsterone RD jest idealnym anaboliczne na stos z 4-AD / RD i RD Arom-X lub z wlasnej do masy i wyniki wytrzymalošci.

Uwaga: Producenci nieustannie zmiany specyfikacji produktu. Choç staramy sié jak najlepiej zachowaç opisy produktów aktualne, nie zawsze odzwierciedlajá najnowsze informacje od producenta. Nie ponosimy odpowiedzialnošci za blédne lub nieaktualne opisy produktów i / lub obrazów.

Te ošwiadczenia nie zostaly ocenione przez Food and Drug Administration. Ten produkt nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia lub zapobiegania jakiejkolwiek chorobie.

Sklep z naszej 100% bezpiecznego serwera i uzyskaç suplementów po najnižszych cenach codziennie! NIKT bije naszá ogólná cené.

 

gwiazda
Great For Lean Mass Building
By Merlin

I loved it, quality product. Worth trying it.

Napisz recenzje

Uzupelnienie Fakty

Porcja: 1 RD Tablet
Porcji w opakowaniu: 60

Ilošç w jednej porcji:

1-androstene-3b-ol, 17-one 50mg
6 7-dihydroxybergamottin 100mg

Dawkowanie: 2 tabletki dziennie doustnie, w dawkach podzielonych Korzystanie 8 godzin od siebie. rozpušciç 1 RD tabletki pod jézykiem. a nastépnie polknáç.

Podobne Produkty
€39.00  €35.90
5 stars
€99.00  €69.90
 
€59.00  €35.90
5 stars
€89.90  €49.90
 
€99.90  €69.90
 
€99.90  €49.90
5 stars
€99.00  €69.50
 
€89.90  €39.90
 
€99.00  €49.90
4 stars
€99.00  €24.90
 
€89.00  €49.90
 
€70.00  €49.90
5 stars