Polska
Vitamarket
Formadrol Extreme New XL 90 Kaps

Formadrol Extreme New XL 90 Kaps

  • Pozycja Numer :   LG 1424
  • Cena :   €70.00 69.50  
Ilosc :
0

Formadrol Extreme 90 kaps. testosteron

* Potéžny wzrost sily
* Wybuchowe wzrost miéšni
* Retencja wody eliminowane
* Outrageous Definition
* Zwiékszona skupienia i pewnošci siebie
* Fenomenalna popéd plciowy

Formadrol Testosterone Booster

Jak zwiékszyç poziom testosteronu i chroniç go przed konwersji estrogenu? Twój poziom testosteronu sá zawsze w ataku - wedlug wieku, prohormonów lub cyklu sterydów, leki, wiele rzeczy. Niektóre z nich nawet wyláczyç swojá produkcjé sié calkowicie. Ostatniá rzeczá, jakiej potrzebujesz to malejácych testosteron zamienia sié w Estrogen. Každy wie, že estrogeny mogá calkowicie zniszczyç každy zysk otrzymasz od powtórzeñ i wszelkie dobro wasze dobre diety nie možna.

Za každym razem kiedy próbujé dodaç wiécej testosteronu za pomocá zastrzyków, prawnych steroidami lub boostery testosteronu - Twój organizm próbuje odzyskaç równowagé hormonalná. Przeksztalca testosteronu w estrogen.

Wiéc teraz, zamiast byç zagruntowane do budowania miéšni i sily, i zajebišcie uczucie, kozy, masz Estrogen biegajá budynku tluszczu, co možesz straciç wlosy i obracal silnik. Zdarza sié, przysadki mózgowej staje sié naprawdé pomyliç i wylácza produkcjé testosteronu calkowicie!

Chroñ swój Testosteron z Formadrol Extreme

FORMADROL EXTREME up ™ stéženie testosteronu, blokuje estrogen nawrócenia i pomaga tworzyç wlasne testosteronu, naturalnie. Jest to najbardziej potéžny anty-estrogen, Pro-Testosteron Complex moglišmy znaležç. Formadrol Extreme láczy w sobie dwie dzikie anty-estrogen skladników calkowicie zatrzeç to przy jednoczesnym wzrošcie testosteronu w tym samym czasie.

Legal Gear láczy inhibitor samobójstwo, który dolácza sié do enzymu aromatazy. To enzym, który mówi twoje cialo do konwersji testosteronu do estrogenu, a nawet gorzej, zaprzestaly produkcji testosteronu. I wiesz, co to žycie, które bédá mialy - mniej twarde cialo dookola, mniej libido.

Wiéc zaczynamy, niszczác, že enzym, który blokuje konwersjé do estrogenów, które blokuje masy wody, tluszczu zyski oraz inne negatywne skutki. Jak na razie dobrze. Drugi skladnik Estrogen tež bloki i wzrost testosteronu. Po pierwsze, zmniejsza produkcjé ANY i ALL estrogenów w organizmie powoduje na zwiékszenie produkcji testosteronu ZNACZNIE, naturalnie. Niektóre badania wskazujá poziom testosteronu až o 500%!

Ten sam skladnik dynamit znormalizowaç swoje T-poziomy - co jest szczególnie wažne, ješli juž skoñczyleš sterydów lub cykl pro-hormonu, który Jacked swój poziom testosteronu. Bez tego, twoje cialo može SHUT DOWN PRODUKCJI testosteronu!

Nie musisz martwiç sié o wyláczenie z TESTOSTERONE Formadrol Extreme. To skyrockets testosteronu naturalnie i bezpiecznie. Badania kliniczne z jednym z glównych skladników w Formadrol Extreme wykazaly wzrost ponad 500% wiécej wolnego testosteronu niž jakikolwiek inny booster testosteronu. I zrobil to w rekordowym czasie - w niecale 2 tygodnie! Jakby tego bylo malo, estradiol obnižone o ponad 50% šrednio w badanych ALL w pierwszym tygodniu sam.

I jako bonus, z badañ wynika, jeden z naszych skladniki mogá zwiékszyç poziom IGF-1, która jest požádane anabolicznych w bardzo hard-core kola anabolicznych.

Formadrol Extreme Booster Testosteronu

gwiazda
Good Stuff
By Nicholas

Great product and results.

Napisz recenzje


Skladniki:

Porcja 1 kapsulka
Porcji w opakowaniu 90

Proprietary Blend

Androst-3,5-diene-7, 17-dione - 20mg
Resvaratrol (trans) - 25mg
(-)-Epicatechin - 50mgInne skladniki:Microcrystanline Cellulose, Phosphatidylcholine 75%, Hydroxypropyl beta cyclodextrin (HPBCD), Phytosterols, Magnesium Stearate, Silica, FD&C Blue#2, FD&C Red#40

Sposób užycia: zaleca sié zajáç od 2-4 kapsulki dziennie podzielone na dwa oddzielne dawki. Dla najlepszych rezultatów stosowaç od 4 do 8 tygodni. Nie naležy przekraczaç 8 tygodni ciáglego užytkowania.

Podobne Produkty
€75.00  €45.90
 
€49.00  €22.90
 
€59.00  €39.90
 
€79.90  €49.90
5 stars
€89.00  €49.90
 
€39.00  €24.90
 
€99.00  €49.90
4 stars