Polska
Vitamarket
Luteina 20 mg - zeaksantyna - 60 kaps

Luteina 20 mg - zeaksantyna - 60 kaps

  • Pozycja Numer :   PP 4901
  • Cena :   €49.50 29.40  
Ilosc :
 
 

Luteina 20 mg 60 kaps.

 

Korzyšci zdrowotne wynikajáce z Luteina - zeaksantyna

 

• Pomaga zapobiegaç chorobom oczu

• Obsluga Zdrowia plamki žóltej

• Obsluga Zdrowie oczu

• Chroni siatkówké przed dzialaniem promieni slonecznych

• Pierwotne karotenoidem obecne w oku

• Wraz z zeaksantyna

 

Luteina promuje Eye Health Luteina jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych w przyrodzie karotenoidy. Karotenoidy sá rozpuszczalne w tluszczach przeciwutleniaczy znaležç w téczy owoców i warzyw. Luteina odgrywa wažná rolé w zdrowiu oczu i jest glównym karotenoidów znajduje sié w centralnej czéšci siatkówki, zwanej plamká žóltá. Luteina daje wsparcie žywieniowe trzeba wspieraç zdrowie Twoich oczu.

 

Luteina jest naturalnie wystépujácych karotenoidów sié glównie w owocach i warzywach. Gdy zostaná spožyte przez czlowieka, koncentruje sié w czéšci oka zwanej plamká žóltá, która jest malym obszarze w centrum siatkówki.

 

Naukowcy odkryli, že luteina chroni plamké žóltá przez filtrowanie potencjalnie szkodliwymi formami šwiatla. Luteina zostal nazwany nasz "naturalny okulary" ze wzglédu na jej zdolnošci do ochrony oczu przed uszkodzeniem promieniowania, dzialajác jako filtr optyczny i przeciwutleniacz.

 

Badania sugerujá, minimum 6-10 mg dziennie luteiny jest niezbédne do realizacji luteiny korzyšci dla zdrowia. Jedna z nich jest rola luteiny w zdrowie oczu, w szczególnošci jego rolé w ograniczaniu ryzyka zwiázanego z wiekiem zwyrodnienia plamki žóltej (AMD).

 

AMD wystépuje, gdy kruche centrum siatkówki, plamki, pogarsza sié z žycia uszkodzenia powolny, ale staly. Plamka žólta jest mala czéšç siatkówki odpowiedzialnej za widzenie centralne oraz wysokiej ostrošci wzroku. Slabe zdrowie plamki mogá powodowaç stres oksydacyjny w siatkówce, prowadzáce do utraty widzenia centralnego.

 

Chociaž wysiékowej postaci AMD stanowi jedynie 10 - 15% wszystkich AMD, szansé na powažne utraty wzroku jest znacznie wiéksza. Jest ona odpowiedzialna za 90% powažnej utraty wzroku zwiázanego z AMD. Wet AMD jest spowodowane przez wzrost nieprawidlowych naczyñ krwionošnych, lub naczyniówki neowaskularyzacji (CNV), w centralnej czéšci siatkówki, plamki. Tych nowych naczyñ wycieku plynu i krwi do tkanek w tylnej czéšci oka, powodujác blister, tworzác w siatkówce. Ten postép prowadzi do blizn, znieksztalceñ i utraty widzenia centralnego. Wet AMD može szybko doprowadziç do uszkodzenia plamki žóltej i spowodowaç bardzo szybká utraté widzenia centralnego.

 

Luteina i zwiázane z niá zwiázek zeaksantyna sá mocno skoncentrowane w plamce žóltej, zapewniajác kolor žólty znany jako pigment plamki žóltej (MP). Pigmentu plamki žóltej chroni plamké žóltá przed szkodliwym foto-oksydacyjne dzialanie šwiatla niebieskiego.

 

Spošród 600 lub tak karotenoidów obecnych w naturze, tylko garstka sá obecne w ludzkiej surowicy. Tych, natura wybrala tylko luteina i zeaksantyna byç obecny w plamce žóltej. Fakty te sugerujá, že sama luteina odgrywa kluczowá rolé w ochronie zdrowia oczu.

 

Zeaksantyna to bioflawonoidy pigment w wiékszošci ziól, owoców i warzyw. Bioflawonoidy dostarcza organizmowi przeciwutleniacze, które pomagajá w niszczeniu wolnych rodników, które szkodzá organizm. Zeaksantyna naležá do podgrupy ksantofile z bioflawonoidy zwane karotenoidy i obfituje w ciemne, zielone warzywa lišciaste. Siatkówki oka zawiera zeaksantyna, dlatego jej zužycie jest bardzo wažne.

Porcja 1 kapsulka

 

Luteina 20 mg

(Zawiera zeaksantyna, 800 mcg)

 

Inne skladniki: olej rošlinny, želatyna, gliceryna rošlinny, žólty wosk pszczeli, lecytyna sojowa.

 

Nie zawiera: glutenu, droždžy, pszenicy, mleka lub pochodne, laktoza, jaja, grejpfrut, Fish, slodzik, cukier, skrobia, šrodków konserwujácych, sztucznych kolorów, sztucznych aromatów, sodu.

Dla doroslych, przyjmowaç jedná (1) kapsulka dziennie, najlepiej podczas posilku.

Podobne Produkty
€39.00  €24.90
5 stars