Polska
Vitamarket
Stinging Nettle - Pokrzywa 300 mg 100 kapsulek

Stinging Nettle - Pokrzywa 300 mg 100 kapsulek

  • Pozycja Numer :   PP 6041
  • Cena :   €32.00 19.90  
Ilosc :
 
 

Pokrzywa 300 mg 100 kapsulek

Korzyšci zdrowotne wynikajáce z pokrzywa

• Obsluga zdrowia prostaty
• Herbal wsparcia oddechowego.
• Naturalne leki przeciwhistaminowe.
• Tradycyjnie stosowany jako tonifier.
• Szybko lagodzi objawy kataru siennego.
• Obsluga moczu zdrowia torze.
• lagodzi ból zwiázany z zapaleniem stawów.
• liofilizacji zachowuje kluczowych skladników pokrzywy histamina, 5-hydroksy-, acetylocholiny i kwasu mrówkowego.

Pokrzywa zawiera korzystne skladniki odžywcze takie jak polisacharydy i lektyny. Jako suplement diety, pokrzywa jest užywany przez caly rok, ale jest szczególnie popularne w okresie wiosennym.

Pokrzywy (Urtica dioica lub urens) sá od dawna znane ze swoich wlašciwošci tonizujáce, a ostatnio staly sié zauwažyç, dla zapewnienia sezonowych wsparcie zatok. Biovea w pokrzywy zostaly liofilizowane, aby zachowaç silé dzialania aktywnych skladników rošlin do klucia wlosy i lišci. Proces ten zapewnia, že nasze liofilizowane pokrzywy dostarczy wszystkie korzyšci zwiázane z rošlin pokrzywy.

Pokrzywa jest chwastem, pochodzi z Europy, Azji, jak równiež w Ameryce Pólnocnej. Pédy rosná od dwóch do trzech metrów, do nawet 10 i rozwijaç sié w glebie, które sá bogate w azot. Wszystkie pokrzywy žádlo, ale ich pieczenie wlašciwošci zniknie, gdy oni byli suszone lub gotowane. Poniewaž sá one stosowane w calej Europie, pokrzywy cenny tonik po dlugiej zimie, poniewaž zapewniajá one silnym naturalnym žródlem wielu witamin i mineralów.

Pokrzywy sá bogate w witaminy A i C, i bogate w substancje odžywcze, w tym wapnia, cholina, magnez, bor, želazo, jod, krzem, siarka, potas, chlorofil, histamina, serotonina, glucoquinones, bioflawonoidy, garbniki i aminokwasów. Sá niezwykle bogate w bialko (40%) dla rošlin. A poniewaž sá one tak skladniki odžywcze, robiá dobry ogólny tonik w celu wzmocnienia organizmu. Przydatne w leczeniu niedokrwistošci, ich wysoká zawartošç witaminy C pomaga zapewniç, že želazo jest wlašciwie wchlaniany przez organizm.

Nettles majá lagodny dzialanie moczopédne, co oznacza, mogá przyczyniaç sié do utraty wody z organizmu. Takie dzialanie moczopédne može tlumaczyç, dlaczego czéšci nadziemnych pokrzywy dawniej szeroko stosowane w leczeniu dróg oddechowych, takich jak warunki infekcji pécherza moczowego. Leki moczopédne sá takže stosowane w leczeniu wysokiego cišnienia krwi. Ostatnie badania zarówno ludzi jak i zwierzát laboratoryjnych potwierdzajá, že pokrzywy zwiékszenie produkcji moczu. Pokrzyw sá nadal stosowane w leczeniu stanów, takich jak napiécia przedmiesiáczkowego, obrzék. Sá zatwierdzone w poláczeniu z piciem dužych ilošci wody do leczenia zapalenie dróg moczowych i leczeniu i zapobieganiu kamieni nerkowych przez E Komisji niemiecki Federalny Instytut Leków i Wyrobów Medycznych, niemieckiej agencji rzádowej, która ocenia bezpieczeñstwo i skutecznošç produktów ziolowych .

Czéšci nadziemnych pokrzywy równiež byly wykorzystywane w przeszlošci w leczeniu bólu miéšni i stawów. Nettles može wplywaç na organizm produkcji wywolujáce stany zapalne substancje chemiczne (w szczególnošci TNF-alfa). W zwiázku z tym, pokrzywa može mieç dzialanie przeciwzapalne. One równiež wzmacniaç reakcje ukladu odpornošciowego. Chemia w pokrzywy sié równiež, že aby zmniejszyç uczucie bólu lub zaklócaç sposób, že nerwy przesylajá sygnaly bólu. Wszystkie te efekty zmniejszenia bólu i sztywnošci stawów i podobnych warunkach. Mogá one równiež mieç jakáš wartošç dla lagodzenia innych warunków, takich jak zapalenie jelita grubego inflammatoty.

Nettles zmniejszyç ilošç histaminy, który jest wytwarzany przez organizm w odpowiedzi na alergen. Alergen to substancja, takie jak pylki, które mogá powodowaç nadmierná odpowiedž immunologiczná u osób, które sá wražliwe na to. Dziéki tej možliwošci dzialania, Nettles sá pomocne w lagodzeniu objawów alergii.

Porcja: 1 kapsulka
Pieczenie 300mg Nettle
(Urtica dioica) (lišç)

Inne skladniki: želatyna, celuloza rošlinne.

Nie zawiera glutenu, NoYeast, NoWheat, nr mleko lub pochodne, nr Laktoza, nr Egg, nr grejpfrutowy, nr Fish, nr Slodziki bez cukru, skrobi, bez konserwantów, bez sztucznych kolorów, nie sztuczne aromaty, nr sodu.

Dla doroslych, przyjmowaç jedná (1) kapsulka trzy do szešciu razy dziennie, najlepiej podczas posilku. lub kapsulki mogá byç otwarte i przygotowane jako herbata.

Podobne Produkty
€29.50  €19.90
5 stars
€48.50  €29.90
 
€49.50  €29.90
 
€38.50  €24.90
 
€89.00  €49.90
5 stars
€45.50  €24.90
 
€38.00  €19.80
 
€79.90  €39.90
 
€49.50  €35.90
 
€39.00  €24.90
5 stars
€89.90  €39.90
 
€58.00  €39.90